Writing business letter

Powitanie

Zaczynamy

Odnosimy się do ostatniego listu/spotkania …

Składamy prośbę

Oferujemy pomoc

Przekazujemy dobre wiadomości

Przekazujemy złe wiadmości

Skargi/reklamacje

Przepraszamy

Zamówienia

Ceny/Koszty/Płatności

Załączanie dokumentów

Uwagi końcowe

Kończymy

I jeszcze dopisujemy na sam koniec …