List motywacyjny


List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV.

Informacje ogólne:

Zasada adresowania i podpisywania listu:

UWAGA !!!
nie należy umieszczać na górze kartki ani w żadnym innym miejscu zwrotu - "List motywacyjny"

 

List motywacyjny powinien zawierać cztery podstawowe elementy dotyczące prezentacji kandydatury, które należy wyodrębnić w postaci czterech akapitów, bloków lub zdań:

Lista zwrotów i określeń do listu motywacyjnego:

AKAPIT PIERWSZY
* Zgłaszam swoją kandydaturę do pracy na stanowisku (...)
* Chętnie podejmę pracę w charakterze (...), gdzie będę miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i predyspozycji osobistych dla rozwoju i sukcesu firmy
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy, której mógłbym się poświęcić wykorzystując swoje cechy osobiste i zdobyte umiejętności
* W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Regionalnej, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko (...)
* W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w dniu (...) pragnę ubiegać się o pracę w Państwa firmie (...)
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy w firmie branży (...), dla rozwoju której mógłbym jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie

AKAPIT DRUGI
* Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, jestem osobą dynamiczną i energiczną
* Lubię pracować w zespole, ale doskonale sprawdzam się również w powierzonych mi zadaniach indywidualnych
* Cechuje mnie dobra organizacja i dyscyplina pracy
* Mam zdolność szybkiego uczenia się
* Moim atutem jest punktualność i sumienność
* Posiadam umiejętność innowacyjnego i kreatywnego myślenia
* Cechuje mnie wysoka kultura osobista
* Cechuje mnie zaangażowanie w sprawy firmy
* Posiadam szerokie kompetencje
* Działania moje cechuje profesjonalizm i fachowość
* Umiejętnie analizuję zebrane informacje
* Posiadam zdolności organizatorskie
* Jestem ambitny(a), dlatego chętnie sprostam wysokim wymaganiom stawianym przede mną
* Łatwo i szybko adaptuję się do nowych sytuacji
* Jestem osobą: ambitną, odpowiedzialną, skrupulatną, dyskretną, energiczną, dynamiczną, aktywną, zdyscyplinowaną, punktualną, sumienną, otwartą, lojalną, uczciwą, dyspozycyjną, cierpliwą, wytrwałą (cechy do wyboru wg faktycznie posiadanych).

AKAPIT TRZECI
* Znam dobrze język angielski oraz niemiecki i rosyjski na poziomie komunikacyjnym
* Potrafię obsługiwać komputerowe programy użytkowe: Word i Excel oraz urządzenia biurowe (...)
* Mam średnie wykształcenie, a obecnie studiuję zarządzanie i marketing. Znam język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (...)
* Jestem osobą dyspozycyjną, chętnie dostosuję się do zaproponowanych godzin pracy (...)
* Znam podstawy księgowości komputerowej i pracowałem(am) już na podobnym stanowisku (...)
* Moja dotychczasowa praca wymagała ode mnie znajomości zagadnień (...).

AKAPIT CZWARTY
* Jeżeli uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia, będę wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnego zaprezentowania mojej osoby podczas rozmowy
* Wierzę, iż uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia. Z przyjemnością zgłoszę się na rozmowę, w trakcie której będę mógł(a) w pełni zaprezentować swoją osobę
* Ufam, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Był(a)bym wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
* Wierzę, iż moje doświadczenie i cechy osobiste okażą się przydatne dla rozwoju Państwa firmy. Był(a)bym wdzięczny(a) za danie mi możliwości udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Artykół pochodzi z strony http://praca.kolping.pl/list_motywacyjny

Pobierz wzór listu motywacyjnego