Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Hiring apprentices may be a great source of cheap workforce, but be prepared for investing some energy of yours.

List motywacyjny

List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV.


List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV.

Informacje ogólne:

 • list motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV
 • list nie musi być długi, tylko interesujący. Nie należy pisać uniwersalnego listu, który wysyłamy do wszystkich pracodawców. Każda firma ma swoje specyficzne oczekiwania i należy je uwzględnić. Pracodawcy doskonale potrafią odróżnić szablonowy list od autentycznej prezentacji kandydata.
 • należy unikać w liście kopiowania CV. Informacje w nim zawarte muszą być wyselekcjonowane ze względu na rodzaj pracy, o którą się staramy. Wskazane jest rozwinięcie tylko niektórych istotnych wątków zawartych w CV
 • list motywacyjny powinien zawierać indywidualne informacje dotyczące np.: sukcesów zawodowych, motywacji do podjęcia pracy właśnie w tej firmie, zainteresowania daną branżą, itp. Opisując swoje cechy charakteru oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia można je poprzeć konkretnymi przykładami (np.: "podczas pracy w samorządzie uczniowskim, gdzie zajmowałem się przygotowywaniem studniówki, dałem się poznać jako dobry organizator i współpracownik")
 • w liście nie należy używać skrótów myślowych i uproszczeń, itp. Pracodawca może nie zrozumieć Twojej intencji (np.: nie "robiłem wydruki klientów" tylko "przygotowywałem komputerowe zestawienia klientów firmy")
 • list motywacyjny, podobnie jak CV, powinien być napisany na białym gładkim papierze formatu A4. Ważną kwestią jest poprawne zaadresowanie listu. Wprowadza to element indywidualizacji i wyraźnie wskazuje, że list kierowany jest właśnie do danej firmy. Podobną funkcję spełnia aktualna data.

Zasada adresowania i podpisywania listu:

 • w prawym górnym rogu umieszcza się aktualną datę (miejscowość, dzień, miesiąc, rok)
 • swoje dane (imię i nazwisko, adres, telefon) umieszcza się w lewym górnym rogu
 • poniżej własnych danych, ale po prawej stronie, umieszcza się dane adresata. Jeżeli znamy nazwisko osoby, do której kierujemy list, umieszczamy je wraz z nazwą pełnionej przez nią w firmie funkcji, poprzedzone zwrotem grzecznościowym Pan lub Pani. Dalej umieszczamy nazwę firmy i adres. Jeżeli list wysyłamy faksem, to także nr faksu. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za rekrutację, list adresujemy do firmy
 • poniżej, z lewej strony, umieszczamy zwrot grzecznościowy poprzedzający treść listu (Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo). Na końcu nie stawimy wykrzyknika, lecz przecinek
 • pod tekstem listu, z prawej strony umieszczamy zwrot grzecznościowy, np.: z poważaniem, oraz imię, nazwisko i odręczny podpis.

UWAGA !!!
nie należy umieszczać na górze kartki ani w żadnym innym miejscu zwrotu - "List motywacyjny"

 

List motywacyjny powinien zawierać cztery podstawowe elementy dotyczące prezentacji kandydatury, które należy wyodrębnić w postaci czterech akapitów, bloków lub zdań:

 • w pierwszym akapicie podajemy powód, dla którego chcemy pracować w danej firmie lub dlaczego zainteresowało nas właśnie to ogłoszenie. Można też podać źródło informacji o ofercie lub powołać się na poczynione już ustalenia. Należy wskazywać na to, co my możemy wnieść do firmy, a nie to, co spodziewamy się zyskać
 • w drugim akapicie umieszczamy krótki opis swoich kwalifikacji zawodowych (nie powtarzając CV), przydatnych z punktu widzenia pracy, o którą się staramy. Można tu opisać trochę szerzej rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków, wskazać sukcesy, szczególne osiągnięcia, przełomowe i ważne wydarzenia
 • w trzecim akapicie opisujemy swoje cechy osobowościowe i predyspozycje, które posiadamy, a są one przydatne przy pełnieniu obowiązków na stanowisku, o które się ubiegamy. Można też napisać o okolicznościach, w których dane cechy wykorzystywaliśmy oraz mieliśmy możliwość rozwijać lub kształtować
 • czwarty akapit jest akapitem zamykającym. Umieszczamy tu informacje wskazujące na gotowość indywidualnego uczestnictwa w rozmowie i prezentacji swojej kandydatury.

Lista zwrotów i określeń do listu motywacyjnego:

AKAPIT PIERWSZY
* Zgłaszam swoją kandydaturę do pracy na stanowisku (...)
* Chętnie podejmę pracę w charakterze (...), gdzie będę miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i predyspozycji osobistych dla rozwoju i sukcesu firmy
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy, której mógłbym się poświęcić wykorzystując swoje cechy osobiste i zdobyte umiejętności
* W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Regionalnej, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko (...)
* W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w dniu (...) pragnę ubiegać się o pracę w Państwa firmie (...)
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy w firmie branży (...), dla rozwoju której mógłbym jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie

AKAPIT DRUGI
* Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, jestem osobą dynamiczną i energiczną
* Lubię pracować w zespole, ale doskonale sprawdzam się również w powierzonych mi zadaniach indywidualnych
* Cechuje mnie dobra organizacja i dyscyplina pracy
* Mam zdolność szybkiego uczenia się
* Moim atutem jest punktualność i sumienność
* Posiadam umiejętność innowacyjnego i kreatywnego myślenia
* Cechuje mnie wysoka kultura osobista
* Cechuje mnie zaangażowanie w sprawy firmy
* Posiadam szerokie kompetencje
* Działania moje cechuje profesjonalizm i fachowość
* Umiejętnie analizuję zebrane informacje
* Posiadam zdolności organizatorskie
* Jestem ambitny(a), dlatego chętnie sprostam wysokim wymaganiom stawianym przede mną
* Łatwo i szybko adaptuję się do nowych sytuacji
* Jestem osobą: ambitną, odpowiedzialną, skrupulatną, dyskretną, energiczną, dynamiczną, aktywną, zdyscyplinowaną, punktualną, sumienną, otwartą, lojalną, uczciwą, dyspozycyjną, cierpliwą, wytrwałą (cechy do wyboru wg faktycznie posiadanych).

AKAPIT TRZECI
* Znam dobrze język angielski oraz niemiecki i rosyjski na poziomie komunikacyjnym
* Potrafię obsługiwać komputerowe programy użytkowe: Word i Excel oraz urządzenia biurowe (...)
* Mam średnie wykształcenie, a obecnie studiuję zarządzanie i marketing. Znam język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (...)
* Jestem osobą dyspozycyjną, chętnie dostosuję się do zaproponowanych godzin pracy (...)
* Znam podstawy księgowości komputerowej i pracowałem(am) już na podobnym stanowisku (...)
* Moja dotychczasowa praca wymagała ode mnie znajomości zagadnień (...).

AKAPIT CZWARTY
* Jeżeli uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia, będę wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnego zaprezentowania mojej osoby podczas rozmowy
* Wierzę, iż uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia. Z przyjemnością zgłoszę się na rozmowę, w trakcie której będę mógł(a) w pełni zaprezentować swoją osobę
* Ufam, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Był(a)bym wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
* Wierzę, iż moje doświadczenie i cechy osobiste okażą się przydatne dla rozwoju Państwa firmy. Był(a)bym wdzięczny(a) za danie mi możliwości udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Artykół pochodzi z strony http://praca.kolping.pl/list_motywacyjny

Pobierz wzór listu motywacyjnego


Dodano: 2020-01-05
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Ebooki językowe, które pomogły już tysiącom osób

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia

 • Check-in

  Check-in / Security Information

 • Autistic Teenagers

  Being a teenager is a difficult time, being the parent of a teenager is also a challenging time.

 • Healthy Herbal Salads

  Healthy Herbal Salads can be made in as many ways as you can imagine. You will be limited only in what you can buy in the store or grow in your own garden.