Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Make the effort and watch English-speaking films daily. Repeat some words and phrases after actors.

List motywacyjny

List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV.


List motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV.

Informacje ogólne:

 • list motywacyjny należy wysyłać w odpowiedzi na każdą ofertę pracy, chyba że pracodawca wyraźnie zaznaczy, iż oczekuje tylko CV
 • list nie musi być długi, tylko interesujący. Nie należy pisać uniwersalnego listu, który wysyłamy do wszystkich pracodawców. Każda firma ma swoje specyficzne oczekiwania i należy je uwzględnić. Pracodawcy doskonale potrafią odróżnić szablonowy list od autentycznej prezentacji kandydata.
 • należy unikać w liście kopiowania CV. Informacje w nim zawarte muszą być wyselekcjonowane ze względu na rodzaj pracy, o którą się staramy. Wskazane jest rozwinięcie tylko niektórych istotnych wątków zawartych w CV
 • list motywacyjny powinien zawierać indywidualne informacje dotyczące np.: sukcesów zawodowych, motywacji do podjęcia pracy właśnie w tej firmie, zainteresowania daną branżą, itp. Opisując swoje cechy charakteru oraz dotychczasowe doświadczenia i osiągnięcia można je poprzeć konkretnymi przykładami (np.: "podczas pracy w samorządzie uczniowskim, gdzie zajmowałem się przygotowywaniem studniówki, dałem się poznać jako dobry organizator i współpracownik")
 • w liście nie należy używać skrótów myślowych i uproszczeń, itp. Pracodawca może nie zrozumieć Twojej intencji (np.: nie "robiłem wydruki klientów" tylko "przygotowywałem komputerowe zestawienia klientów firmy")
 • list motywacyjny, podobnie jak CV, powinien być napisany na białym gładkim papierze formatu A4. Ważną kwestią jest poprawne zaadresowanie listu. Wprowadza to element indywidualizacji i wyraźnie wskazuje, że list kierowany jest właśnie do danej firmy. Podobną funkcję spełnia aktualna data.

Zasada adresowania i podpisywania listu:

 • w prawym górnym rogu umieszcza się aktualną datę (miejscowość, dzień, miesiąc, rok)
 • swoje dane (imię i nazwisko, adres, telefon) umieszcza się w lewym górnym rogu
 • poniżej własnych danych, ale po prawej stronie, umieszcza się dane adresata. Jeżeli znamy nazwisko osoby, do której kierujemy list, umieszczamy je wraz z nazwą pełnionej przez nią w firmie funkcji, poprzedzone zwrotem grzecznościowym Pan lub Pani. Dalej umieszczamy nazwę firmy i adres. Jeżeli list wysyłamy faksem, to także nr faksu. Jeżeli nie znamy imienia i nazwiska osoby odpowiedzialnej za rekrutację, list adresujemy do firmy
 • poniżej, z lewej strony, umieszczamy zwrot grzecznościowy poprzedzający treść listu (Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowni Państwo). Na końcu nie stawimy wykrzyknika, lecz przecinek
 • pod tekstem listu, z prawej strony umieszczamy zwrot grzecznościowy, np.: z poważaniem, oraz imię, nazwisko i odręczny podpis.

UWAGA !!!
nie należy umieszczać na górze kartki ani w żadnym innym miejscu zwrotu - "List motywacyjny"

 

List motywacyjny powinien zawierać cztery podstawowe elementy dotyczące prezentacji kandydatury, które należy wyodrębnić w postaci czterech akapitów, bloków lub zdań:

 • w pierwszym akapicie podajemy powód, dla którego chcemy pracować w danej firmie lub dlaczego zainteresowało nas właśnie to ogłoszenie. Można też podać źródło informacji o ofercie lub powołać się na poczynione już ustalenia. Należy wskazywać na to, co my możemy wnieść do firmy, a nie to, co spodziewamy się zyskać
 • w drugim akapicie umieszczamy krótki opis swoich kwalifikacji zawodowych (nie powtarzając CV), przydatnych z punktu widzenia pracy, o którą się staramy. Można tu opisać trochę szerzej rodzaj i zakres wykonywanych obowiązków, wskazać sukcesy, szczególne osiągnięcia, przełomowe i ważne wydarzenia
 • w trzecim akapicie opisujemy swoje cechy osobowościowe i predyspozycje, które posiadamy, a są one przydatne przy pełnieniu obowiązków na stanowisku, o które się ubiegamy. Można też napisać o okolicznościach, w których dane cechy wykorzystywaliśmy oraz mieliśmy możliwość rozwijać lub kształtować
 • czwarty akapit jest akapitem zamykającym. Umieszczamy tu informacje wskazujące na gotowość indywidualnego uczestnictwa w rozmowie i prezentacji swojej kandydatury.

Lista zwrotów i określeń do listu motywacyjnego:

AKAPIT PIERWSZY
* Zgłaszam swoją kandydaturę do pracy na stanowisku (...)
* Chętnie podejmę pracę w charakterze (...), gdzie będę miał możliwość wykorzystania swoich umiejętności, wiedzy i predyspozycji osobistych dla rozwoju i sukcesu firmy
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy, której mógłbym się poświęcić wykorzystując swoje cechy osobiste i zdobyte umiejętności
* W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Regionalnej, zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko (...)
* W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej w dniu (...) pragnę ubiegać się o pracę w Państwa firmie (...)
* Jestem zainteresowany podjęciem pracy w firmie branży (...), dla rozwoju której mógłbym jak najlepiej spożytkować zdobytą wiedzę i doświadczenie

AKAPIT DRUGI
* Łatwo nawiązuję kontakty z ludźmi, jestem osobą dynamiczną i energiczną
* Lubię pracować w zespole, ale doskonale sprawdzam się również w powierzonych mi zadaniach indywidualnych
* Cechuje mnie dobra organizacja i dyscyplina pracy
* Mam zdolność szybkiego uczenia się
* Moim atutem jest punktualność i sumienność
* Posiadam umiejętność innowacyjnego i kreatywnego myślenia
* Cechuje mnie wysoka kultura osobista
* Cechuje mnie zaangażowanie w sprawy firmy
* Posiadam szerokie kompetencje
* Działania moje cechuje profesjonalizm i fachowość
* Umiejętnie analizuję zebrane informacje
* Posiadam zdolności organizatorskie
* Jestem ambitny(a), dlatego chętnie sprostam wysokim wymaganiom stawianym przede mną
* Łatwo i szybko adaptuję się do nowych sytuacji
* Jestem osobą: ambitną, odpowiedzialną, skrupulatną, dyskretną, energiczną, dynamiczną, aktywną, zdyscyplinowaną, punktualną, sumienną, otwartą, lojalną, uczciwą, dyspozycyjną, cierpliwą, wytrwałą (cechy do wyboru wg faktycznie posiadanych).

AKAPIT TRZECI
* Znam dobrze język angielski oraz niemiecki i rosyjski na poziomie komunikacyjnym
* Potrafię obsługiwać komputerowe programy użytkowe: Word i Excel oraz urządzenia biurowe (...)
* Mam średnie wykształcenie, a obecnie studiuję zarządzanie i marketing. Znam język angielski na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację (...)
* Jestem osobą dyspozycyjną, chętnie dostosuję się do zaproponowanych godzin pracy (...)
* Znam podstawy księgowości komputerowej i pracowałem(am) już na podobnym stanowisku (...)
* Moja dotychczasowa praca wymagała ode mnie znajomości zagadnień (...).

AKAPIT CZWARTY
* Jeżeli uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia, będę wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnego zaprezentowania mojej osoby podczas rozmowy
* Wierzę, iż uznacie Państwo moją kandydaturę za godną rozważenia. Z przyjemnością zgłoszę się na rozmowę, w trakcie której będę mógł(a) w pełni zaprezentować swoją osobę
* Ufam, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Był(a)bym wdzięczny(a) za umożliwienie mi pełnej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
* Wierzę, iż moje doświadczenie i cechy osobiste okażą się przydatne dla rozwoju Państwa firmy. Był(a)bym wdzięczny(a) za danie mi możliwości udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Artykół pochodzi z strony http://praca.kolping.pl/list_motywacyjny

Pobierz wzór listu motywacyjnego


Dodano: 2020-01-05
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia