Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Take a look around, find ads, photos and say what you see.

Polsko-Angielski słowniczek terminów technicznych - hutnictwo część 2

Słownik polsko-angielski terminologii technicznej
hala płaska do poziomu "0" levelled, surfaced bay to the ground 0
hala przygotowania wlewnic mould bay
hala przygotowania wsadu charging bay
hala przygotowania złomu scrap bay
hala wykańczalnifinishing bay
hałd burrow
Hamulec elektromagnetyczny (na COSie) Electromagnetic brake (EMBR)
harmonogram schedule
HBI hot briquette iron
rozcieńczanie surówki złomem hot metal stretching
humus humus
huta steel plant
huta surowcowa integrated steelworks, full cycle steelplant
huta surowcowa integrated steel works
huta, oddział, walcownia mill
hutnictwo steel making industry
hutnictwo żelaza i stali steel and iron industry
Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa Metallurgical Chamber of Commerce and Industry
hydrant przeciwpożarowy fire hydrant, fire-plug
hydrauliczny łamacz hydraulic breaker
hydrocyklon hydraulic cyclones, hydrocyclone
ilości parametrów quantitative parameters
infrastruktura infrastructure
instalacja (w zakładzie) installation, system
instalacja przesyłowa transmission/transfer system, line
instalacja siły power installation
instalacje zasilające supply, feeding system
jakość produkcji quality of manufacturing
jama skurczowa contraction cavity, shrinkage cavity pipe
jama usadowa shrink hole
jarzma [dla kolejnictwa] yokes
jarzmo yoke
jarzmo dolne bottom yoke
jednoosiowy uniaxial
jednostki produkcyjne production units
jednowałowysingle shaft
jezdnia podsuwnicowa crane runway
kabina inspekcji pionowej vertical inspection stand
kaczkanarskie Kachkanarsky
kadź ladle
kadź czajnikowa tea-pot ladle
kadź do wytrawiania pickling vat
kadź dolnospustowa bottom-tap ladle, bottom pouring ladle, stopper ladle
kadź dziobowa lip-pour ladle
kadź hartownicza cooling tank
kadź mieszalnikowa mixing ladle, torpedo ladle
kadź mieszalnikowa torpedo ladle
kadź niedogrzana underfired ladle
kadź odlewnicza casting, pouring, teeming, tapping ladle
kadź podwieszona monorail ladle
kadź pośrednia tundish
Kadź pośrednia Tundish
kadź pośrednia z dwoma wylewami two-way tundish
kadź pośrednia zatyczkowa stoppered tundish
kadź potrząsana shaking ladle
kadź przechylna tilting ladle, lip-pour ladle
kadź przewoźna transfer ladle
kadź ręczna hand ladle
kadź stalownicza steel ladle
kadź surówkowa pig, iron, hot metal, blast-furnace ladle
kadź surówkowa wagonowa transfer ladle, jumbo
kadź suwnicowa crane ladle
kadź wypukłodenna dished bottom ladle
kadź żużlowa slag ladle
kafar drop work
kafar złomu scrap metal breaker
kafar złomu scrap metal breaker, skull cracker
kafar żużla slag breaker
kalibrowanie walców roll pass design
kaloryczność calorific value
kamień wapienny limestone
kanalizacja sewage system
kanalizacja miejska municipal sewage system
Kanał pierścieniowy z narożami Cornered and annular shape (of duct)
kanał spalin, spalinowy flue, gass pass
kantowacz kręgów downender, ingot turner
kantownik tilter
Kapelka /kapelki (zespół zaworów klapowych do regulacji ciśnienia w piecu) Flap valve to pressure control in BF
karbid carbide
karta hutnika steelworker card
karta wytopu cast history sheet, heat log, melt log
kaseta cassette, assembly
katalityczny rozklad amoniaku catalytic decomposition of ammonia
kategoria tłoczności drawability category
kąpiel dotrawiająca pickling solution
Kąt tarcia wewnętrznego Internal friction angle
kątowniki angles
kątowniki nierównoramienne unequal angles
kątowniki nierównoramienne unequal-sided angles
kątowniki poziome horizontal angles
kątowniki równoramienne equal angles
kątowniki równoramienne equal-sided angles; equal-leg angles
kęs [o boku do 160mm] Billet
kęsiska kwadratowe (square) blooms
kęsiska kwadratowe square blooms
kęsiska płaskie slabs
kęsiska prostokątne (rectangular) blooms
kęsisko kwadratowe bloom > long products
kęsisko kwadratowe/prostokątne [o boku > 140 mm] bloom
kęsisko płaskie slab > flat products (plates, band)
kęsisko płaskie [slab] slab
kęsy kwadratowe square billets
kęsy kwadratowe [o boku ≤ 140mm] billets
kęsy kwadratowe do kucia square billets for forging

Dodano: 2019-10-29
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia