Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Listen to learning material and repeat it a few times. Buy a book, where you can find words, phrases and readings or grammatical forms, master them and repeat what you've learned while listening.

Logistyka - Logistyka / Sprzedawcy

logistyka
-
logistics
logistyka
-
production logistics
koszty manipulacyjne
-
handling costs
opłaty portowe
-
harbour dues/harbour fees
fracht zaliczkowy
-
advance freight
spedycja
-
shipping
kwit wysyłkowy
-
shipping note
wysyłka i doręczenie
-
shipping and handling
intensywny ruch drogowy
-
heavy traffic
cena uzgodniona
-
agreed price
lotniczy list przewozowy
-
air waybill (AWB)
cło wywozowe
-
export duty
zezwolenie importowe
-
import licence
na cle
-
in bond
hurtowo
-
in bulk
tranzyt, przewóz
-
transit
numer partii (towaru)
-
batch number
kontrola
-
inspection
inspekcja
-
inspection
okaziciel
-
bearer
doręczyciel
-
bearer
warunki
-
terms
porozumienie
-
terms
koja
-
berth
miejsce postoju statków
-
berth
cumowanie
-
mooring
przystań
-
mooring
rachunek
-
bill
faktura
-
bill
karta lądowania
-
landing card
skład celny
-
bonded warehouse
ładunek
-
loading
załadowanie
-
loading
granica
-
border
granica
-
frontier
obszar załadunku
-
loading area
zakup hurtowy
-
bulk buy
ciężarówka
-
lorry
karton
-
cardboard box
pudełko tekturowe
-
cardboard box
towar
-
cargo
ładunek
-
cargo
ubezpieczenie ładunku
-
cargo insurance
samolot towarowy
-
cargo plane
roznosiciel
-
distributor
przewoźnik
-
carrier
świadectwo pochodzenia
-
certificate of origin
na pokładzie
-
on board
wyprzedaż
-
clearance sale
przeładowanie
-
overload
specyfikacja dostawy
-
packing list
ciężar ładunku
-
payload
odbiorca
-
consignee
miejsce dostawy
-
place of delivery
wysyłający
-
consignor
miejsce docelowe
-
place of destination
faktura
-
invoice
kontenerowiec
-
containership
port zawinięcia
-
port of call
port pośredni
-
port of call
ubezpieczenie
-
insurance
pojemność
-
capacity
opłata za przeniesienie bagażu
-
porterage
urząd celny
-
custom-house
formularz rzeczy do oclenia
-
customs declaration form
usługa pocztowa pozwalająca na przesyłanie li
-
poste restante (general delivery)
wartość zadekralowana
-
declared value
transportowanie
-
haulage
przewóz towarów
-
haulage
potwierdzenie dostawy
-
delivery note
rozkładowy
-
scheduled
zaplanowany
-
scheduled
nadawca
-
sender
dokumenty w zamian za akcept
-
documents against acceptance
biuro spedycyjne
-
shipping agent
podatek
-
duty
cło
-
duty
bez cła
-
duty-free
bezcłowy
-
duty-free
nadbagaż
-
excess luggage
magazynowanie
-
storage
zezwolenie eksportowe
-
export permit
uszkodzenie
-
failure
awaria
-
failure
warunki sprzedaży
-
terms of sale
darmowa dostawa
-
free delivery
przyczepa
-
trailer
przeładunek
-
transhipment
bez opłat
-
free of charges
transport
-
freight
ładunek
-
freight
opłaty frachtowe
-
freight charges
limit wagowy
-
weight limit
wchodzić do portu
-
to dock
masa brutto
-
gross weight
odkładać
-
to stow
chować
-
to stow
ukrywać
-
to stow
rozmieszczać ładunek
-
to stow
bagaż ręczny
-
hand luggage

Ebooki językowe, które pomogły już tysiącom osób

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia

  • The Best Exercise Tip

    There are a lot of exercise ideas and tips going around the internet. People will sit in front of their computers for hours upon hours looking for the best exercise regimen or the best time of day to exercise.

  • How to Care for a Tooth Filling

    Fillings can last from 5 to 15 years. A new filling can be sensitive to hot and cold for a few days.

  • Pro-Life vs Pro-Choice

    Abortion is a termination of pregnancy before the foetus is capable of independent life.