Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Immigrants hired? If you seek to improve their skills, send them to courses. This will enhance your staff's integration and your company's effectiveness.

Informatyka - Technika/IT/Telekomunikacja

konto
-
account
potwierdzenie
-
acknowledgement
program antywirusowy
-
anti-virus software
załącznik
-
attachment
kopia zapasowa
-
back-up copy
przeglądarka
-
browser / search engine
obudowa
-
case
napęd CD-ROM
-
CD-ROM drive
nagrywarka płyt CD
-
CD-ROM recorder/burner
procesor
-
central processing unit (CPU)
kompatybilny
-
compatible
projektowanie komputerowe
-
computer-aided design
awaria systemu komputerowego
-
computer crash
monitor komputerowy
-
computer display unit
gra komputerowa
-
computer game
grafika komputerowa
-
computer graphics
pamięć komputerowa
-
computer memory
informatyka
-
computer science
dane
-
data
nośnik danych
-
data carrier
przetwarzanie danych
-
data processing
baza danych
-
database
wersja demo programu
-
demo software
pulpit
-
desktop
komputer stacjonarny
-
desktop computer
cyfrowy
-
digital
katalog / folder
-
directory
dysk
-
disk
napęd
-
disk drive
zapytanie
-
enquiry
błąd programu
-
error
wyjście
-
escape
najczęściej zadawane pytania
-
FAQ ( frequently asked questions )
plik
-
file
dyskietka
-
floppy disk
stacja dyskietek
-
floppy disk drive
czcionka komputerowa
-
font
darmowe oprogramowanie
-
freeware
karta graficzna
-
graphics card
haker
-
hacker
dysk twardy
-
hard disk
sprzęt komputerowy
-
hardware
strona główna
-
home page
komputer główny
-
host computer
ikona
-
icon
interfejs
-
interface
dostęp do internetu
-
internet access
połączenie internetowe
-
internet connection
klawisz
-
key
klawiatura
-
keyboard
skrzynka pocztowa
-
mailbox
pamięć
-
memory
modem
-
modem
myszka
-
mouse
podkładka pod mysz
-
mouse pad
sieć
-
network
pseudonim
-
nick
niepołączony
-
offline
połączony
-
online
system operacyjny
-
operating system
strona
-
page
miniaturowy komputer / komputer kieszonkowy
-
palmtop
hasło
-
password
komputer osobisty
-
personal computer
drukarka
-
printer
drukarka laserowa
-
laser printer
drukarka atramentowa
-
ink-jet printer
drukarka igłowa
-
dot-matrix printer
programista
-
programmer
programowanie
-
programming
język programowania
-
programming language
właściwości
-
properties
rozdzielczość
-
resolution
skaner
-
scanner
zabezpieczenie
-
security
ustawienia
-
settings
strona
-
site
oprogramowanie
-
software
karta dźwiękowa / muzyczna
-
soundcard
głośniki
-
speakers
arkusz kalkulacyjny
-
spreadsheet
narzędzia
-
tools
uaktualnienie
-
update
rzeczywistość wirtualna
-
virtual reality
wirus
-
virus
tapeta
-
wallpaper
sieć
-
web
kamera internetowa
-
webcam
strona internetowa
-
website
okno
-
window
bezprzewodowy
-
wireless
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia