Oferta reklamy

Szukasz klientów / pracowników? Nasza oferta na pewno Cię zainteresuje. Przeczytaj o naszym portalu i zareklamuj swoją firmę u nas. więcej »

English Tip

Keeping yourself to the set priorities will make your work much more effective. That's only the matter of routine.

Polsko-Angielski słowniczek terminów technicznych - hutnictwo, przemysł ciężki

Słownik polsko-angielski terminologii technicznej
aglomerownia agglomerating plant, sinter plant, sintering plant
króciec komory próżniowej do obiegowego odgazowania stali snorkel
materiał do nawęglania płynnej stali recarburizer
wyrzucanie metalu i żużla z konwertora podczas świeżenia slopping
agloruda; ruda kawałkowa lump ore
aglorudy aglofines
agregat aggregate, unit
akcesoria kolejowe railway accessories
AKP (aparatura kontrolno-pomiarowa) Measuring control apparatus/equipment
akpia measuring instrumentation and automatics
akumulator hydrauliczno-elektryczny (reguluje stopień otwarcia przepustnic w kadzi pośredniej) acurator
analizator termograwimetryczny thermogravimetric analyser
antracyt anthracite, hard coal
antracyt bezpłomienny blind coal
aparat zasypowy charging batching device
arkusze sheets
armatura energetyczna energetic fittings
asenizacja waste removal
asortyment product range
automatyczny profilomierz automatic profile measurement gauge
automatyka automation
autorskie prawa majatkowe economic rights of authors
awaria breakdown, failure
awaryjność failure frequency
azot nitrogen
azotek nitride
badania nieniszczące non-destructive testing, NDT
Bainit Bainite
barakowóz construction site trailer
bardzo głębokotłoczna very deep drawn
bariery drogowe [skrajne] [edge] road barriers
basen do granulacji żużla slag granulation tank
bateria ubijana stamp battery
bateria wielkokomorowalarge-scale coke oven battery
baterie koksownicze coke oven battery
battery limits Battery limits
baza przeładunku rud ore transhippment / reloading base
baza przeładunku rud i składowisko ore handling base and storage yard
beczka (część dyszy WP, wchodzi do pancerza) blowpipe
beczka (dyszak) blow pipe
beczka walca roll face
bednarka narrow strip
bednarka cięta z blachy narrow strip cut from hot rolled coils
bednarka gorącowalcowana hot rolled narrow strip
bekerel, Bq becquerel
belka chłodząca (piec pokroczny) cooling beam
benzo-piren benzo-a-pirone
beton niskocementowy - L/C castable
betoniarka concrete mixer
bezpiecznik fuse
bezstykowy contactless
bezwładność inertia
bhp Occupational Safety and Protection industrial safety
bieg jałowy pieca idle run
bijaki drop-weights
blacha sheet
blacha biała matowa terne plate
blacha falista corrugated plate (gruba) sheet (cienka)
blacha gorącowalcowana w arkuszach i kręgach HRS&C hot rolled coils and sheets
blacha gruba [od 6 do 220mm] plate
blacha karoseryjna car body sheet
blacha kawałkowa sheet of non-standard dimension
blacha łezkowa (ryflowana) Tear pattern steel sheet
blacha niestarzona non-ageing steel
blacha o pełnej wartości full hard sheet
blacha ocynowana / biała tinned sheets
blacha powlekana coated sheet
blacha stalowa (gruba) walcowana na gorąco hot-rolled steel plate
blacha transformatorowa transformer plates
blacha trapezowa trapezoid sheet
blacha w kręgach nie trawiona coils not pickled
blacha w kręgach trawiona pickled sheet in coils
blacha zimnowalcowana w arkuszach i kręgach CRS&C cold rolled coils and sheets
blachodachówka roof tiling systems
Blachy cienkie do tłoczenia drawing sheet
blachy czarne w arkuszach i kręgach black coils and sheets
blachy i taśmy walcowane na zimno cold-rolled sheets and strips
blachy konstrukcyjne i tłoczne structural and drawing sheets
blachy konstrukcyjne ze stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości structural sheets made of higher-strength low-alloy steel
blachy konstrukcyjne ze stali węglowej zwykłej jakości structural sheets made of carbon steel
blachy kotłowe trudnordzewiejące rust-resistant boiler plates
blachy motoryzacyjne automotive sheets
Blachy o podwyższonej wytrzymałości higher-strength sheets
blachy ocynkowane profilowane galvanised profiled sheets
blachy ocynkowane elektrolitycznie electro-galvanised sheets
blachy ocynkowane ogniowo hot dip galvanised sheets
blachy ocynowane tinned sheets
blachy okrętowe ze stali węglowej wyższej jakości ship plates made of higher-quality carbon steel
blachy specjalnego przeznaczenia special-purpose plates
Blachy stalowe dla przemysłu lotniczego steel sheets for aircraft industry
Blachy stalowe dla przemysłu motoryzacyjnego steel sheets for automotive industry
Blachy stalowe do przeróbki plastycznej na zimno steel sheets for cold working
Blachy stalowe tłoczne przeznaczone do emaliowania drawing sheets for enamelling
blachy tłoczne i konstrukcyjne ze stali węglowej zwykłej i wyższej jakości drawing and structural sheets made of standard and higher quality carbon steel
blachy tłoczone dla przemysłu lotniczego stamped sheets for aircraft
blachy trapezowe trapezoid sheets
Blachy ze stali węglowej-konstrukcyjnej wyższej jakości sheets made of higher quality constructional-carbon steel
blachy żeberkowe (owalne i rombowe) chequer plates (oval and rhombic)
blok gazowo-parowy gas and steam unit
blok metalu ingot
blok stapiany fused block
bloki węglowe carbon blocks
BO = blacha odpadowa - bocznica siding
Bortnica (osłona boczna przenośnika) Side guard
brama wagowa weigh gate
brygada ruchu ogólnego w zakładach produkcyjnych general operation squad in manufacturing plants
brygadzista team leader
budowa building, construction site
budownictwo mieszkaniowe housing
budownictwo przemysłowe industrial building
bufor buffer
Carga (pojedynczy pas blachy tworzący warstwę powierzchni walca) sections; strip
cegielnia brickyard
cegła brick
cegła szamotowa chamotte brick
celuloza pulp
cementownia cement mill
cementyt, węglik żelaza cementite
centrala abonencka epabx, Electronic Private Automatic Branch Exchange
centrala telefoniczna telephone exchange
ceownik [„C”] channel; channel sections; “C”-shapes; U-sections
ceowniki channels
ceowniki “C” wg ASTM “C” - SHAPES/channels
ceowniki ekonomiczne economical channels
ceowniki ekonomiczne economic channels
ceowniki ekonomiczne wg JIS ECONOMICAL CHANNELS acc. to JIS
ceowniki zwykłehot rolled channels
ceramika pieca ceramics
cewka coil
cewka (dławik) coil / solenoid
Chłodnia / łoże chłodzące Cooling bed
chłodnia kominowa cooling tower
chłodnia spieku sinter cooler
chłodnia wentylatorowa fan cooling tower
chłodnia zębata, chłodnia pokroczna walking-beam cooling bed
chłodnica cooler
chłodnica końcowa aftercooler
chłodnica płytowa stave cooler
Chłodnica płytowa plate cooler; stave cooler; staves
chłodnica płytowa wielkiego pieca plate cooler
chłodnica skrzynkowa wielkiego pieca cooling box
chłodnica spadków wielkiego pieca bosh cooler, plate
chłodnica spieku z górnym odciągiem up-draught cooler
chłodnik cooling bed
chłodzenie laminarowe laminar cooling
chłodzenie natryskowe spray cooling
chłodzenie szybu stack cooling
chodnikowy drift, gallery
chromowanie chrome plating, hardening
chropowatość powierzchni surface roughness
ciąć blachę slit, cut
ciąg technologiczny technological line
ciągarka drutu wire drawing machine
ciągliwość ductility
Ciągła szyjka łożyska środkowego Continuous centem-bearing neck
ciągłe odlewanie wlewków płaskich slab casting machine
ciekły propan techniczny technological liquid propane
cienkie zwoje, bobinki bobbin
cieplne umacnianie thermal strenghthening
ciepła woda gospodarcza hot industrial water
ciepło grzewcze district heat
ciesielka carpentry
cięcie cutting
Cięgno Tie bar
ciężar kręgów coil weight
ciężar nasypowy apparent density
CO, tlenek węgla carbon monoxide
COS - ciągłe odlewanie stali continuous caster
CWU –ciepła woda użytkowa utility hot water ; service water
cyjanek cyanide
cykl przewozowy (kol.) turnaround
Cyklon / separator Spin [tube]
cynk zinc
czarny=nietrawiony black=unpickled
czas realizacji serii produkcyjnej lead time
czas wyprzedzenia krystalizatora Negative strip time
czasza żużlowa slag ladle, slag bowl, slag pot
Czerpnia Air feed system
część przetwórcza downstream
część surowcowa upstream
czoło dyszy tuyere breast
czop walca roll neck, roll journal
czop zawieszenia obrotowego trunnion
czujnik zbliżeniowy proximity switch
Czwartorzęd quaternary
czyste i brudne obiegi chłodnicze clean and contaminated refrigerating cycles
czystość patentowa patent clearance
dachówka roof-tiles
dachówka blaszana tin roofing-tile
dachówka profilowana profiled tile
demontaż disassembly, dismantling
detektor płomieniowo-jonizacyjny FID - Flame Ionization Detector
die forgings odkuwki matrycowe
długość arkusza sheet length
długość elementów components length
długość skoku stroke lenght
dmuch powietrza air blast
dmuch wielkopiecowy blast-furnace wind
dmuch wzbogacony enriched blast
dmuchawa wielkopiecowa bf blower
Dno pieca hearth bottom of furnace
do pancerzenia kabli i opakowań cables and packages armouring
docisk rolkowy rolling press
dodatki admixtures
dodatki stopowe alloy additives
dodatkowa warstwa mulitu w trzonie additional layer of mullite in the BF bottom
dokarmianie feeding
dolny arkusz opakowczy bottom packaging sheet
dolomit dolomite
doły rozładowcze unloading pit
doły zlewcze pits
doły zlewcze drain pits
dopalacz afterburner, exhaustreheater
dopalanie oparów lakierniczych lacquer fumes/vapours after-burning
doraźne działania konserwacyjne reactive maintenance
dostawa surowców raw material supply
doważanie silnika dynamic balancing
dozator batcher
dozownik feeder
dół do murowania kadzi odlewniczych ladle lining pit
dół na zgorzelinę scale pit
dół odlewniczy teeming pit
dół pętlowy looping pit
dół pod rynną spustową żeliwiaka cupola pit
dół żużlowy slag pit
drąg startowy dummy bar
Drąg startowy Dummy bar
drążony hollow
drezyna go-devil
DRI Direct Reduced Iron, żelazo gabczaste
drobnica general cargo, packed goods
druciarnia, ciągarnia drutu wire mill/plant
drugi stopień oczyszczania gazów odlotowych second degree of purification of waste gas
drugie gatunki blach secondary
drut ciągniony drawn wire
drut czarny black wire
drut do przeciągania bright wire
drut fosforanowany phosphated wire
drut spawalniczy welding wire
drut wapienny calcium wire
drut węglowy carbon wire
druty i pręty wires and rods
dwuteownik I-section, I-Bar
dwuteownik szerokostopowy H-bar, broad flange beam
dwuteowniki beams, bars
dwuteowniki I-sections, I-bars, beams
dwuteowniki I-sections, I-bars, beams
dwuteowniki (zwykłe) normal flange I beams
dwuteowniki “W” american wide flange beams
dwuteowniki równoległościenne economical parallel flange I-beams
dwuteowniki równoległościenne economical parallel flange I-beams
dwuteowniki specjalne SPECIAL ECONOMICAL I - BEAMS
dwuteowniki specjalne (ekonomiczne) special economical I-beams
dwuteowniki stropnicowe joists I-beams
dwuteowniki szerokostopowe wide flange I-beams
dwuteowniki szerokostopowe wg JIS wide flange beams
dwuteowniki typu „W” “W” shapes
dwuteowniki wg BS BRITISH UNIVERSAL COLUMNS AND BEAMS
dwuteowniki zwykłe normal flange I-beams
dwutlenek siarki sulphur dioxide
dyspozytor mocy power dispatcher
dyspozytor w hucie dispatcher, traffic controller
dysza tuyere
dysza wp bf tuyere
Dyszak tuyere connection; blowpipe
dyszownica tuyere cooler
dział inspekcji urządzeń poddozorowych technical inspection department
dźwignia lever
ekran kotła waterwall
ekstrapolować extrapolate
elektrociepłownia combined heat and power plant, CHP plant
elektrociepłownia gazowo-parowa gas turbine combined cycle
elektroczystka chemical treatment
elektroczystka obróbka chem.
elektrofiltr electrostatic precipitator
elektronarzędzia power tools
Elektrowóz electric locomotive
elektryczny piec łukowy EAF = Electric Arc Furnace
element złączny fastener
elementy gięte bent elements
elementy wypalane flame burnt, flame cut
emisja zanieczyszczeń pollutants' emission
emitor emitter
emitor punktowy emission points
emulsja ciągarska drawing emulsion
energetyczna sieć przesyłowa power grid
energetyka power sector
Energetyka Utility & power installations
energia elektryczna electric energy
ERW ERW - electrical esistance welding
falistość krawędzi blach cockles
falownik inverter
Fartuch (osłona przenośnika) Protective apron
felga (wada blachy polegajaca na niepozadanym zgrubieniu przy krawędzi) spoon
felga (wybrzusznie, podwinięcie brzegu kręgu) spooling
fenol phenol
ferrytyczny ferritic
folia ochronna protective foil
folie films
formatki format plates
formatować size
frakcja fraction
frezarka milling machine, miller
frezowanie milling
funkcje pomocnicze adjunctive activities
fuzrola rolka podwieszana footroll
gar hearth
Gar pieca Hearth of furnace
gardziel throat
gardziel konwertora converter mouth
Gardziel pieca Throat
gardziel wp bf throat
gaszenie koksu quenching of coke
gatunki staliwa cast steel grades
gaz gardzielowy, wp top gas
gaz inżektorowy injector gas
gaz koksowniczy coke oven gas
gaz konwertorowy converter gas
gaz odlotowy off gas
gaz opałowy fuel gas
gaz wielkopiecowy blast furnace gas
gaz zastępczy replacing gas
gaz ziemny natural gas
gazociąg gas tubeline
gazy cieplarnianie greenhouse gases
gazy hutnicze metallurgical gas
gąsior butla carboy
gąsior dachówka kalenicowa ridge tile
generator odciekowy, na żużel ciekły slagging producer, gasifier
geodezja geodesy, surveying
gęstość nasypowa (w stanie wypalonym) [dla kształtek ogniotrwałych] bulk density (baked)
Gęstość objętościowa Volumetric density
gięcie cold bending
giętarki bending machines
głębokotłoczna deep drawing
głowica do układania kręgów coil laying head
głowica drągów stalowych starter head
głowica drągów startowych dummy bar head
głowica sześciootworowa six-port head
głowica układająca coils laying head
Gniazdo Seating block
gniot draft, rolling reduction
godź kafarowa slag/scrap breaker chamber
gorąca rezerwa hot reserve
gorący dmuch hot blast
Gorący dmuch Hot blast; hot wind
gorący/zimny: dmuch (hot/cold) blast air
gospodarka odpadami waste disposal policy
gospodarka odpadami poprodukcyjnymi management of product waste
gospodarka remontowa plant maintenance
gospodarka wodno-ściekowa water economics/management and waste disposal
górnictwo odkrywkowe open-cut mining, open pit mining
górnictwo naftowe oil mining
Górny arkusz opakowczy main packaging sheet
gramofon (odchodzi od rurociągu gorąc.dmuchu) goose neck
gramofon (przeciwkolano) goose neck
granica plastyczności yield point
granulacja granulation
granulacja żużla slag granulation
granulat granulated product
grodzica sheet pile
grodzice piling sections
grodzice sheet piles
groszek pea
grubość (masa) powłoki cynowej symetrycznej i różnicowej thickness (mass) of symmetrical and differential tin coating
grubość blachy sheet width
grubość ścianki wall thickness
grudki ore pellets
grudki; pellety pellets
grudkowniapelletizing unit
grudkownica pelletizer
grunt land, ground, estate
grunt (farba) priming paint
Grupa dławienia Throttling group
gruz rubble
grys grit
gumownia rubber plant
gwaracja skuteczności operational guarantee
gwintowany threaded
gwoździe i wkręty do mocowania blach nail (brad gdy bez główki) and screws to fasten/mount sheets
hala hall, bay, area
hala lejnicza moulding / teeming bay
Hala lejnicza WP Casthouse
hala lejnicza, rozlewcza teeming bay
hala mat budowlanych welded/wire mesh house, hall

Dodano: 2019-11-09
Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski Biznesowy, Konwersacje po angielsku, General English, Immersja językowa

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Nauka angielskiego online
szkola.eprofess.pl

Prawdziwy angielski. Nauka na autentycznych materiałach. Angielski specjalistyczny

Ucz się z lektorem na żywo
Angielski przez skype

Czytelnia